Bijsluiter Pasonican 2 microgram, zachte capsules Capsule, zacht

Gevonden informatie en bijsluiter
Pasonican 2 microgram, zachte capsules (H05BX02 - Paricalcitol)
Toedieningsweg: Oraal gebruik
Bijsluiter
Werkzame stoffen
PARICALCITOL
Hulpstoffen
BUTYLHYDROXYTOLUEEN (E 321) ETHANOL 96 % 1,4 mg/stuk GELATINE (E 441) GLYCEROL (E 422) IJZEROXIDE ROOD (E 172) TITAANDIOXIDE (E 171) TRIGLYCERIDEN MIDDELLANGE KETEN WATER, GEZUIVERD


Zoeken