Bijsluiter Atosiban Ever Pharma 75 mg/10 ml concentraat voor oplossing voor infusie Concentraat voor oplossing voor infusie

Gevonden informatie en bijsluiter
Atosiban Ever Pharma 75 mg/10 ml concentraat voor oplossing voor infusie (G02CX01 - Atosiban)
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik
Bijsluiter
Werkzame stoffen
ATOSIBANACETAAT SAMENSTELLING overeenkomend met ATOSIBAN
Hulpstoffen
MANNITOL (D-) (E 421) NATRIUMHYDROXIDE (E 524) STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941) WATER VOOR INJECTIE ZOUTZUUR (E 507)


Zoeken