Bijsluiter JUNYELT concentraat voor oplossing voor infusie Concentraat voor oplossing voor infusie

Gevonden informatie en bijsluiter
JUNYELT concentraat voor oplossing voor infusie (B05XA31 - Electrolytes In Combination With Other Drugs)
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik
Bijsluiter
Werkzame stoffen
DINATRIUMSELENIET 0-WATER KALIUMJODIDE KOPERDIGLUCONAAT 0-WATER MANGAANDIGLUCONAAT 0-WATER ZINKDIGLUCONAAT 0-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met JODIDE (I-) KOPER (Cu2+) MANGAAN (Mn2+) SELENIUM (Se4+) ZINK (Zn2+)
Hulpstoffen
WATER VOOR INJECTIE ZOUTZUUR (E 507)


Zoeken